خدمات

  • واردات، تامین و بازرگانی محصولات عطاری و حبوبات

 

  • تأمین نیاز مواد اولیه کارخانجات صنایع مرتبط

 

  • خرید مستقیم محصولات عطاری از بورس کالا

 

  • تولید، بسته بندی، فروش و صادرات خشکبار

 

  • عقد قرارداد بلند مدت با کارخانجات و تولیدی ها، جهت تأمین مواد اولیه به صورت مستمر، همراه با تضمین قیمت و کیفیت محصولات

 

  • واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات  غذایی بصورت سفارشی (پروفرما)

 

  •  ارائه ی مشاوره تخصصی خرید و مهندسی خرید