خدمات

·         واردات، تامین و بازرگانی محصولات عطاری و حبوبات

·         تأمین نیاز مواد اولیه کارخانجات صنایع مرتبط

·         خرید مستقیم محصولات عطاری از بورس کالا

·         تولید، بسته بندی، فروش و صادرات خشکبار

·         عقد قرارداد بلند مدت با کارخانجات و تولیدی ها، جهت تأمین مواد اولیه به صورت مستمر، همراه با تضمین

قیمت و کیفیت محصولات

·         واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات  غذایی بصورت سفارشی (پروفرما)

·         ارائه ی مشاوره تخصصی خرید و مهندسی خرید